17 12, 2015

Ευχές για το νέο έτος από τους εργαζόμενους στο Δήμο

17/12/2015|Διάφορα|

11 12, 2015

Ένας δρόμος Χριστούγεννα

11/12/2015|Διάφορα|

8 12, 2015

Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020

08/12/2015|Διάφορα|

7 12, 2015

Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα: “Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών”

07/12/2015|Διάφορα|

30 11, 2015

Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια 2017

30/11/2015|Διάφορα|

27 11, 2015

Δημόσια συζήτηση “Εκλογικό σύστημα, πολιτικό σύστημα και Σύνταγμα”

27/11/2015|Διάφορα|

27 11, 2015

Πρόσκληση στην 36ης αιμοδοσίας

27/11/2015|Διάφορα|

26 11, 2015

Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ)

26/11/2015|Διάφορα|

26 11, 2015

Ανακοίνωση – Διαδικασίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικού φακέλου κατασκευών κεραιών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ)

26/11/2015|Διάφορα|

24 11, 2015

Ανακοίνωση – Περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

24/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|