7 03, 2018

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 13/03/2018

07/03/2018|ΤΚ Πισίων|

20 02, 2018

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 27/02/2018

20/02/2018|ΤΚ Πισίων|

23 01, 2018

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 30/01/2018

23/01/2018|ΤΚ Πισίων|

3 12, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 07/12/2017

03/12/2017|ΤΚ Πισίων|

21 11, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 27/11/2017

21/11/2017|ΤΚ Πισίων|

22 09, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 26/09/2017

22/09/2017|ΤΚ Πισίων|

17 08, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 24/08/2017

17/08/2017|ΤΚ Πισίων|

20 07, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 27/07/2017

20/07/2017|ΤΚ Πισίων|

21 06, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 26/06/2017

21/06/2017|ΤΚ Πισίων|

19 05, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 24/05/2017

19/05/2017|ΤΚ Πισίων|