12 03, 2018

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16/03/2018

12/03/2018|Οικονομική Επιτροπή|

23 02, 2018

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28/02/2018

23/02/2018|Οικονομική Επιτροπή|

2 02, 2018

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/02/2018

02/02/2018|Οικονομική Επιτροπή|

11 01, 2018

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/01/2018

11/01/2018|Οικονομική Επιτροπή|

15 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19/12/2017

15/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

12 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/12/2017

12/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

8 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/12/2017

08/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

6 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/12/2017

06/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

30 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04/12/2017

30/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

29 11, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/11/2017

29/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|