18 05, 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας 11/5

18/05/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

11 05, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου 13/5

11/05/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

26 04, 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας 27/4

26/04/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

8 04, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 13/4/2016

08/04/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

21 03, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 16/3/2016

21/03/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

22 02, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 26/2/2016

22/02/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

10 02, 2016

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 15/2/2016

10/02/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

28 01, 2016

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας (27-01-2016_Πρακτικό_Νο_2)

28/01/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

21 01, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας

21/01/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

15 01, 2016

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας (11-01-2016_Πρακτικό_Νο_1)

15/01/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|