7 10, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 12/10

07/10/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

16 09, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 26/9

16/09/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

29 07, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 3/8

29/07/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

 

26 07, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 26/7/2016

26/07/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

20 07, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 25/7/2016

20/07/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

7 07, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 13/7/2016

07/07/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

30 06, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 6/7/2016

30/06/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

10 06, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 15/6/2016

10/06/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

3 06, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 8/6/2016

03/06/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

20 05, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 25/5/2016

20/05/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|