7 03, 2018

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 12/03/2018

07/03/2018|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

15 01, 2018

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 15/01/2018

15/01/2018|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

     

8 01, 2018

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 12/01/2018

08/01/2018|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

15 12, 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 15/12/2017

15/12/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

5 12, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 05/12/2017

05/12/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

29 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 04/12/2017

29/11/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

13 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 17/11/2017

13/11/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

1 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 02/11/2017

01/11/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 10, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 01/11/2017

27/10/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

 

21 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 25/08/2017

21/08/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|