20 11, 2017

Διακοπή μαθημάτων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο & στο 5ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου

20/11/2017|Αποφάσεις Δημάρχου, Διάφορα|

4 09, 2017

̈Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή Δημάρχου “

04/09/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

10 08, 2017

Ανασυγκρότηση Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

10/08/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

10 08, 2017

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή Δημάρχου”

10/08/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

31 07, 2017

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή Δημάρχου”

31/07/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

23 06, 2017

Παραχώρηση χρήσης χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου και του Γυμνασίου – Λυκείου Λουτρακίου για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων

23/06/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

31 05, 2017

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

31/05/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

8 05, 2017

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή Δημάρχου”

08/05/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

25 04, 2017

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

25/04/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|

12 04, 2017

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή Δημάρχου”

12/04/2017|Αποφάσεις Δημάρχου|