Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων στις 7/11/2011 προχώρησε στην υπογραφή της “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (Ο.Ε.Υ.).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση (PDF)