Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων στην Συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2015 ενέκρινε την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών- Γεωδυναμικού  Ινστιτούτου, στο οποίο είναι Διευθυντής ο Καθηγητής κ. Άκης Τσελέντης,  σύμβαση για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου: «Μελέτη ρηγμάτων και μικροσεισμική παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας».

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει υποβάλλει  πρόταση  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Supercities, στο οποίο προβλέπεται να ενταχθεί και  η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. Σύμφωνα με την πρόταση  θα εκπονηθεί μελέτη των σημαντικών ενεργών ρηξιγενών ζωνών της χώρας, μέσα από ενδελεχή επιστημονική έρευνα με την εφαρμογή Δορυφορικών και σύγχρονων Γεωφυσικών μεθοδολογιών.

Στόχος είναι η διερεύνηση των ενεργών ρηγμάτων της περιοχής, η μικροσεισμική παρακολούθησή τους, καθώς επίσης, η επίδρασή τους επί της μελλοντικής πολεοδόμησης των περιοχών του Γ.Π.Σ. του Δήμου. Στα πλαίσια των ερευνών θα υπολογισθούν επίσης, οι αναμενόμενες σεισμικές αποκρίσεις των εδαφών θεμελίωσης στον πολεοδομικό ιστό της πόλης του Λουτρακίου καθώς και των όμορων οικισμών εντός του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρήγμα της περιοχής της Περαχώρας, το οποίο έχει συνδεθεί μέσω μακροσεισμικών παρατηρήσεων με τους ισχυρούς σεισμούς του 1981.

Οι ερευνητικές εργασίες που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, χωρίζονται σε δύο φάσεις, που περιλαμβάνουν, αρχικά, την εγκατάσταση τριών (3) φορητών σεισμογράφων, τη διενέργεια και την επεξεργασία των γεωφυσικών μετρήσεων και των δεδομένων διαφορικής συμβολομετρίας και σε δεύτερη φάση την εκπόνηση μελέτης της μικροσεισμικότητας και την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας.