Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έλεγχος για τις θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ

 

Σε συνέχεια της από 14/11/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν θέματα χορήγησης ατομικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, ενημερώνουμε τους δημότες ότι ξεκίνησε ο επανέλεγχος των υφιστάμενων θέσεων.

Ο έλεγχος αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις των θέσεων για τις οποίες έχει παρέλθει το διάστημα τριών ετών από τη χορήγησή τους. Οι παλαιότερες άδειες θα επανελεγχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, από τη στιγμή που οι δικαιούχοι προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στόχος είναι η καταγραφή όλων των θέσεων, ώστε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να έχουμε επικαιροποιημένο αρχείο και να διασφαλίσουμε ότι κατέχουν θέσεις μονάχα άτομα που τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

 

   Με εκτίμηση,

Μαρία Πρωτοπαππά

Αντιδήμαρχος Διοικητικού-Οικονομικού/ Α.Α.